Reference

Projekti izvedenih objekata


1) Projekat izvedenih pješačkih staza u zahvatu detaljnog urbanističkog plana "Momišići A", izmjene i dopune DUP-a "Zagorič 3 i 4", izmjene i dopune - Podgorici
2) Projekat izvedenog dijela magistralnog puta Podgorica-Cetinje-Budva,dionica "Kokoti"
3) Projekat izvedenog dijela magistralnog puta Podgorica-Cetinje-Budva,dionica "Kamenica"
4) Projekat izvedenog dijela magistralnog puta Podgorica-Nikšić, dionica "Paprati"
5) Projekat izvedenog stanja sanacije regionalnog puta R-7 dionica Most “Zelen” – Vuča
6) Projekat izvedenog magistralnog puta Nikšić - Šavnik - Žabljak

- dionica Grabovica – tunel ‘’Ivica’’, l=3km
- dionica Šavnik – Skakavica – Grabovica, L=8,14km
- dionica Tunel ”Ivica” – Provalija, L=1,05km
- dionica Provalija – Motički gaj, L=10,34km

7) Projekat izvedenog stanja pristupnog puta Boan-Bukovica

-dionica Bukovica – Provalija – Tunel “Ivica”, l=3.38km
- dionica Tušina – Bukovica, l=11.80km

8) Projekat izvedenog stanja regionalnog puta R-10, dionica Tomaševo – Pavino Polje, l=11.2km
9) Projekat izvedenog dijela rekonstrukcije magistralnog puta M-2.1 Bijelo Polje – Barski most, dionica "Dobrakovo"

Designs for carried out facilites


1) Project of built footpaths in the area of Detailed Urban Plan "Momišići A", amendments, Detailed Urban Plan "Zagorič 3 and 4", amendments - Podgorici
2) Project of built part of the main highway Podgorica-Cetinje-Budva, section "Kokoti"
3) Project of built part of the main highway Podgorica-Cetinje-Budva, section "Kamenica"
4) Project of built part of the main highway Podgorica-Nikšić, section"Paprati"
5) Project of derived state of reconstruction of the regional road R-7 section Bridge “Zelen” – Vuča
6) Project of built part of the Main road Nikšić - Šavnik - Žabljak:

section Grabovica – tunnel ‘’Ivica’’, l=3km
section Šavnik – Skakavica – Grabovica, L=8,14km
section Tunnel ”Ivica” – Provalija, L=1,05km
section Provalija – Motički gaj, L=10,34km

7) Project of derived state of access road Boan-Bukovica:

section Bukovica – Provalija – Tunnel “Ivica”, l=3.38km
section Tušina – Bukovica, l=11.80km

8) Project of derived state of the regional road R-10, section Tomaševo – Pavino Polje, l=11.2km
9) Project of reconstruction of the main highway M-2.1 Bijelo Polje – Barski most, section "Dobrakovo"

Kontakt

SIMM inženjering d.o.o
Ivana Milutinovića br. 19
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 20 244 202 replique montres
email: simm@t-com.me, office@simm.me
www.simm.me

Contact

SIMM Engineering LTD
Ivana Milutinovića 19
81000 Podgorica
Phone/Fax: +382 20 244 202
email: simm@t-com.me, office@simm.me
www.simm.me