References

Projekti puteva


1) Glavni projekat rakonstrukcije magistralnog puta M-18, dionica Tuzi – Božaj, l=8.7km
2) Glavni projekat rekonstrukcije regionalnog puta R-10, dionica Tomaševo – Pavino polje, l=11.2km
3) Glavni projekat prilaznog puta deponiji Možura od magistralnog puta Bar-Ulcinj, l=2.5km
4) Glavni projekat rekonstrukcije lokalnog puta Beri-Krusi (Podgorica), l=2.4km
5) Glavni projekat rekonstrukcije lokalnog puta Krusi-Progonovići (Podgorica), l=7km
6) Glavni projekat rekonstrukcije prilaznog puta od magistralnog puta Kolašin – Mojkovac do Fabrike za flaširanje vode (Kolašin), l=1.2km
7) Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice magistralnog puta Kolašin – Mojkovac i prilaznog puta do Fabrike za flaširanje vode (Kolašin)
8) Glavni projekat produžetka postojećeg puta (planirani regionalni put) uz rijeku Cijevnu do granice sa Albanijom
9) Glavni projekat rekonstrukcije puteva oko Skadarskog jezera: Dodoši – Rvaši (7km), Pipac-Gilov Krš (1km) i Gilov krš-Drušići (2km)
10) Glavni projekat rekonstrukcije magistralnog puta Berane-Bijelo Polje na lokalitetu Skakavac
11) Generalni projekat rekonstrukcije lokalnog puta Tuzi – Mataguži, l=9.5km
12) Idejno rešenje II faze obilaznice oko Rožaja
13) Glavni izvođački projekat rekonstrukcije lokalnog puta Danilovgrad- Spuž, l=8.2km
14) Glavni izvođački projekat veze prilaznog puta za Spuž sa lokalnim putem Podgorica-Danilovgrad

Road designs


1) Main design of the reconstruction of the main highway, section Tuzi-Bozaj (border with Albania) l=8.7km)
2) Main design for the reconstruction of the regional road, section Tomasevo - Pavino polje, l=11k)
3) Main design of access road from the main highway Bar-Ulcinj to landfill in Možura, l=2.5km
4) Main design for the reconstruction of the local road Beri – Krusi, l=2.4km
5) Main design for the reconstruction of the local road Krusi - Progonovici, l=7km
6) Main design for the reconstruction road from the main highway Kolašin – Mojkovac to Water bottling Factory, l=1.2km
7) Main design for the reconstruction of the intersection of the main highway Kolašin-Mojkovac with road to Water Factory
8) Main design of extension of the existent road (planned regional road) along the river Cijevna to the border with Albania
9) Main design for the reconstruction of local roads: Rvaši – Dodoši (7km), Pipac – Gilov krš (1km) and Gilov krš – Drušići (2km)
10) Main design for the reconstruction of the main highway Berane – Bijelo polje at the site Skakavac
11) General design for the reconstruction of the local road Tuzi – Mataguži, l=9.5km
12) Preliminary design of the second phase of bypass Rožaje
13) Main building design for the reconstruction of the local road Danilovgrad- Spuž, l=8.2km
14) Main building design for connecting approaching road to Spuz with the local road Podgorica-Danilovgrad

Kontakt

SIMM inženjering d.o.o
Ivana Milutinovića br. 19
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 20 244 202 replique montres
email: simm@t-com.me, office@simm.me
www.simm.me

Contact

SIMM Engineering LTD
Ivana Milutinovića 19
81000 Podgorica
Phone/Fax: +382 20 244 202
email: simm@t-com.me, office@simm.me
www.simm.me