References

Projektna dokumentacija


1) Generalni projekat autoputa Bar-Boljare, dionica Farmaci-Smokovac (obilaznica Podgorice), l=17.2km
2) Generalni projekat autoputa Bar-Boljare, dionica Mateševo – Andrijevica, l=23.4km
3) Generalni projekat Jadransko-Jonskog autoputa, dionica Nudo (granica sa Bosnom i Hercegovinom) – Zelenika, l=65.3km
4) Generalni projekat Jadransko-Jonskog autoputa, dionica Zelenika - granica sa Albanijom, l=30km
5) Glavni projekat rakonstrukcije magistralnog puta M-18, dionica Tuzi – Božaj, l=8.7km
6) Glavni projekat rekonstrukcije regionalnog puta R-10, dionica Tomaševo – Pavino polje, l=11.2km
7) Glavni projekat prilaznog puta deponiji Možura od magistralnog puta Bar-Ulcinj, l=2.5km
8) Glavni projekat rekonstrukcije lokalnog puta Beri-Krusi (Podgorica), l=2.4km
9) Glavni projekat rekonstrukcije lokalnog puta Krusi-Progonovići (Podgorica), l=7km
10) Glavni projekat rekonstrukcije prilaznog puta od magistralnog puta Kolašin – Mojkovac do Fabrike za flaširanje vode (Kolašin), l=1.2km
11) Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice magistralnog puta Kolašin – Mojkovac i prilaznog puta do Fabrike za flaširanje vode (Kolašin)
12) Glavni projekat produžetka postojećeg puta (planirani regionalni put) uz rijeku Cijevnu do granice sa Albanijom
13) Glavni projekat rekonstrukcije puteva oko Skadarskog jezera: Dodoši – Rvaši (7km), Pipac-Gilov Krš (1km) i Gilov krš-Drušići (2km)
14) Glavni projekat rekonstrukcije magistralnog puta Berane-Bijelo Polje na lokalitetu Skakavac
15) Generalni projekat rekonstrukcije lokalnog puta Tuzi – Mataguži, l=9.5km
16) Idejno rešenje II faze obilaznice oko Rožaja
17) Glavni izvođački projekat rekonstrukcije lokalnog puta Danilovgrad- Spuž, l=8.2km
18) Glavni izvođački projekat veze prilaznog puta za Spuž sa lokalnim putem Podgorica-Danilovgrad
19) Glavni projekat Južnog bulevara na dijelu od Ulice Kralja Nikole do Jadranske magistrale - Podgorica
20) Glavni projekat Bulevara JNA (dionica magistralnog puta M-2-4) u Baru
21) Idejno rešenje i Glavni projekat kružnog toka na raskrsnici bulevara Mihajila Lalića i ulice Vlada Ćetkovića - Podgorica
22) Glavni projekat Njegoševe ulice, na dijelu između Bulevara Svetog Petra i Vučedolske ulice - Podgorica (građevinski projekat urađen zajedno sa Arhitektonskim ateljeom
23) Glavni projekat pejzažno-parternog uređenja šetališta i parkinga – Plav (građevinski projekat urađen zajedno sa Planplusom)
24) Glavni projekat saobraćajnica na Cetinju <br>Ulica Vojvode Boža (0.55km), Ulica Sime Matavulja (0.20km), Ulica Pavla Rovinskog (0.35km)
25) Glavni projekat Ulice Slobode na dijelu Trga Republike i glavni projekat saobraćajne signalizacije za Trg Republike – Podgorica (građevinski projekat urađen zajedno sa Arhitektonskim ateljeom)
26) Glavni projekat Ulice Slobode – I faza, na dijelu od Vučedolske ulice do Bulevara Svetog Petra – Podgorica (građevinski projekat urađen zajedno sa Arhitektonskim ateljeom)
27) Glavni projekat saobraćajnice preko trga i niše za prilaz vozila objektu, uz Ulicu Kralja Petra I Karađorđevića – Banjaluka (projekat urađen zajedno sa Arhitektonskim ateljeom)
28) Glavni projekat Bokeške ulice – I faza i Ulice Slobode od Bokeške ulice do Hercegovačke ulice - Podgorica (građevinski projekat urađen zajedno sa Arhitektonskim ateljeom)
29) Glavni projekat saobraćajnica sa parkinzima u zahvatu DUP-a ‘Novi grad 1 i 2’- Izmjene i dopune-Podgorica
30) Glavni projekat rekonstrukcije ulica na Cetinju u zahvatu DUP-a "Aerodrom"

-Ulica Crnogorskih brigada (0.20 km) (Crnogorskih brigada Street (0.20 km)),
-Ulica B.Petrovića  (0.20km) (B.Petrovića Street (0.20km)),
-Ulica Sava Burića (0.30km) (Sava Burića Street (0.30km)),  
-Ulica Bore Stankovića (0.20) (Bore Stankovića Street (0.20)); 

31) Glavni projekat saobraćajnice u zahvatu DUP-ova “Zabjelo “ i “Pobrežje”- Podgorica
32) Glavni projekat Ulice "NOVA 4" - Podgorica (l=0,8km)
33) Glavni projekat rekonstrukcija dijela saobraćajnice Gojka Radonjića – Podgorica
34) Glavni projekat saobraćajnice za priključak apartmansko-turističkog naselja "SELA" – Budva
35) Glavni projekat saobraćajnice za urbanističku parcelu br.37 u zahvatu DUP-a "Servisno-skladišne zone sa ranžirnom stanicom" – Podgorica
36) Glavni projekat Karađorđeve ulice na dijelu između bulevara Stanka Dragojevića i ulice Slobode – Podgorica (građevinski projekat urađen zajedno sa Arhitektonskim ateljeom)
37) Glavni projekat Vučedolske ulice na dijelu između Njegoševe ulice i ulice Slobode – Podgorica (građevinski projekat urađen zajedno sa Arhitektonskim ateljeom)
38) Glavni projekat saobraćajnice u zahvatu detaljnog urbanističkog plana ‚‚Žukotrlica‚‚ - Bar
39) Glavni projekat saobraćajnice oko stambene zgrade u zahvatu DUP-a "Aerodrom" - Cetinje
40) Glavni projekat saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 2", Izmjene i dopune - Podgorica
41) Glavni projekat saobraćajnice u zahvatu GUP-a za lokalitet Autokampa - Kotor
42) Glavni projekat parkinga na urbanističkoj parceli broj 101 u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 2", Izmjene i dopune - Podgorica
43) Glavni projekat parkinga na urbanističkoj parceli broj 102 u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 2", Izmjene i dopune - Podgorica
44) Glavni projekat parkinga na urbanističkoj parceli broj 103 u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 2", Izmjene i dopune - Podgorica
45) Glavni projekat saobraćajnice uz poslovno-stambeni objekat "N1" u zahvatu DUP-a "Grudska mahala" – Nikšić
46) Glavni projekat saobraćajnica u okviru urbanističke parcele br.2063/1 u zahvatu DUP-a "Konik-Stari aerodrom" - Izmjene i dopune u Podgorici
47) Glavni projekat priključka servisa i salona "MERCEDES-BENZ" na magistralni put M-18, dionica Danilovgrad-Podgorica
48) Glavni projekat rekonstrukcije ulice Miloša Obilića u zahvatu DUP-a "Konik-Stari aerodrom", Izmjene i dopune - Podgorica
49) Glavni projekat saobraćajnice sa parkingom u zoni "B" u zahvatu DUP-a "Prvi Maj" - Podgorica
50) Glavni projekat saobraćajnice radnog naziva "Prolaz br.5" u zahvatu DUP-a "Blok VI" - Podgorica
51) Glavni građevinski projekat rampi za ulaz-izlaz iz garaže i projekat saobraćajne signalizacije garaže u poslovnom objektu na UP 3, u zahvatu DUP-a "Stara varoš - blok 7” - Podgorica
52) Glavni projekat saobraćajnice u zoni 3 u zahvatu DUP-a "Drač-putnički terminal", izmjene i dopune - Podgorica
53) Glavni projekat uređenja terena u krugu fabrike "Vektra-Jakić" (70 000 m2) - Pljevlja
54) Glavni projekat uređenja – saobraćaja za novu zgradu Vlade Crne Gore - Podgorica
55) Glavni projekat uređenja terena za hotel "Ljubović" – Podgorica
56) Glavni projekat saobraćajnica za Hipermarket ‘’Voli’’ u zahvatu DUP-a "Konik – Stari aerodrom" – Izmjene i dopune - Podgorica
57) Glavni projekat uređenja terena za urbanističku parcelu br.1 u zahvatu DUP-a “Stari aerodrom-Vatrogasni dom” – Podgorica
58) Glavni projekat uređenja terena i saobraćajnih površina za vrtić u Golubovcima – Podgorica
59) Glavni projekat uređenja terena za Prihvatni centar za azilante – Danilovgrad
60) Glavni projekat saobraćajnice uz prihvatilište za strance u Spužu KO 200/2 KO Spuž- Danilovgrad
61) Glavni projekat saobraćajnice za urbanističke parcele br.81 i br. 82 u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 2" - Izmjene i dopune" – Podgorica
62) Glavni projekat saobraćajnica oko stambene zgrade u zahvatu DUP-a “Aerodrom” – Cetinje
63) Glavni projekat uređenja terena i saobraćajnih površina za UP 17- DUP ‚‚Servisna zona - Polje‚‚ - Bar
64) Glavni projekat uređenja terena za montažnu halu za proizvodnju briketa na katastarskoj parceli br.7935/7 K.O."Podgorica III" - Podgorica
65) Glavni projekat saobraćajnica i parking za Poslovno-skladišni centar u Golubovcima
66) Glavni projekat prilaznih saobraćajnica i saobraćajnih površina za Komercijalni objekat - Urb. Cjelina 3.17 DUP ‚‚Donja Gorica‚‚ – Podgorica
67) Glavni projekat prilaznih saobraćajnica i parkinga za višeporodični stambeni objekat, K.P.Br. 2815 KO Pljevlja, UP 04/6,5, urbanistički blok 5, DUP "Stražica"- izmjene i dopune - Pljevlja
68) Glavni projekat parking saobraćajnica za kolektivni stambeni objekat na urbanističkim parcelama UP 9 i UP 9a u zahvatu DUP-a “Blok 35-36” – Podgorica
69) Glavni projekat uređenja terena I parking saobraćajnice na kat. parc.176/2, 178/2, 179/2 i 183/3, KO Plužine, u zahvatu DUP-a “Plužine” - Izmjene i dopune - Plužine
70) Glavni projekat uređenja terena za potrebe stambenog objekta na katastarskoj parceli br. 8990/1 KO Golubovci, u zahvatu GUP-a Golubovci - Danilovgrad
71) Glavni projekat uređenja terena za objekat br.9 – Risan
72) Glavni projekat uređenja terena i saobraćajnih površina za Fabriku za proizvodnju betona na UP 46 u zahvatu UP-a “ Servisi i skladišta-Cijevna” - Podgorica
73) Glavni projekat uređenja terena i saobraćajnih površina na UP 45 u zahvatu UP-a “ Servisi i skladišta-Cijevna” - Podgorica
74) Glavni projekat parking saobraćajnica za poslovno-stambeni objekat u zahvatu DUP-a “Čepurci” u Podgorici
75) Glavni projekat uređenja terena i saobraćajnih površina za asfaltnu bazu na UP 49 u zahvatu UP-a “ Servisi i skladišta-Cijevna” - Podgorica
76) Glavni projekat saobraćajnice uz poslovni objekat na urbanističkoj parceli ``UP17``, u okviru urbanističkog bloka broj ``UB4``, u zoni ``UB 4C`` "CEROVO", po DUP-u ``Servisna zona – Polje`` - Bar
77) Glavni projekat uređenja terena I kamp odmorišta Rijeka Crnojevića-Nacionalni park Skadarsko jezero
78) Glavni projekat uređenja terena i kamp odmorišta Žabljak - Nacionalni park Durmitor
79) Glavni projekat odmorišta za mobilhomove “Kraljevo kolo”-Nacionalni park Biogradska Gora
80) Glavni projekat fudbalskog stadiona sa 8 atletskih staza – Danilovgrad
81) Glavni projekat terena za male sportove u Danilovgradu

- tenis (2 terena),
- rukomet (2 terena),
- košarka (2 terena) ,
- odbojka (2 terena).

82) Projekat izvedenih pješačkih staza u zahvatu detaljnog urbanističkog plana "Momišići A", izmjene i dopune DUP-a "Zagorič 3 i 4", izmjene i dopune - Podgorici
83) Projekat izvedenog dijela magistralnog puta Podgorica-Cetinje-Budva,dionica "Kokoti"
84) Projekat izvedenog dijela magistralnog puta Podgorica-Cetinje-Budva,dionica "Kamenica"
85) Projekat izvedenog dijela magistralnog puta Podgorica-Nikšić, dionica "Paprati"
86) Projekat izvedenog stanja sanacije regionalnog puta R-7 dionica Most “Zelen” – Vuča
87) Projekat izvedenog magistralnog puta Nikšić - Šavnik - Žabljak

- dionica Grabovica – tunel ‘’Ivica’’, l=3km
- dionica Šavnik – Skakavica – Grabovica, L=8,14km
- dionica Tunel ”Ivica” – Provalija, L=1,05km
- dionica Provalija – Motički gaj, L=10,34km

88) Projekat izvedenog stanja pristupnog puta Boan-Bukovica

-dionica Bukovica – Provalija – Tunel “Ivica”, l=3.38km
- dionica Tušina – Bukovica, l=11.80km

89) Projekat izvedenog stanja regionalnog puta R-10, dionica Tomaševo – Pavino Polje, l=11.2km
90) Projekat izvedenog dijela rekonstrukcije magistralnog puta M-2.1 Bijelo Polje – Barski most, dionica "Dobrakovo"
91) Glavni projekat Heliodroma – Pljevlja
92) Glavni projekat benzinske stanice u Bloku V – Podgorica
93) Glavni projekat rekonstrukcije benzinske stanice – Bar
94) Glavni projekat saobraćajne signalizacije za Poslovni objekat – objekat Vlade Crne Gore, ekološki efikasna zgrada – Podgorica
95) Glavni projekat saobraćajne signalizacije za distributivni centar – Podgorica
96) Glavni projekat saobraćajne signalizacije za poslovni centar Rivijera – Kotor
97) Glavni projekat priključka i višeetažne podzemne garaže u sklopu kolektivnog stambenog objekta sa djelatnostima na UP 44 u zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2” – Podgorica
98) Glavni projekat saobraćajne signalizacije za parking uz objekat Kulturno-informativnog centra “Budo Tomović” – Podgorica
99) Glavni građevinski projekat rampi za ulaz-izlaz iz garaže i projekat saobraćajne signalizacije garaže u poslovnom objektu na UP 3, u zahvatu DUP-a "Stara varoš - blok 7” - Podgorica

Design documentation


1) General design of the Bar-Boljare motorway, section: Farmaci-Smokovac (bypass Podgorica) l=17.2 km
2) General design of the Bar-Boljare motorway, section: Mateševo-Andrijevica, l= 23.4 km
3) General design of the Adriatic – Ionian motorway, section: Nudo (border with Bosnia and Herzegovina) - Zelenika l=65.3 km
4) General design of the Adriatic – Ionian motorway, section: Zelenika – Smokovac – Albanian border l=30km
5) Main design of the reconstruction of the main highway, section Tuzi-Bozaj (border with Albania) l=8.7km)
6) Main design for the reconstruction of the regional road, section Tomasevo - Pavino polje, l=11k)
7) Main design of access road from the main highway Bar-Ulcinj to landfill in Možura, l=2.5km
8) Main design for the reconstruction of the local road Beri – Krusi, l=2.4km
9) Main design for the reconstruction of the local road Krusi - Progonovici, l=7km
10) Main design for the reconstruction road from the main highway Kolašin – Mojkovac to Water bottling Factory, l=1.2km
11) Main design for the reconstruction of the intersection of the main highway Kolašin-Mojkovac with road to Water Factory
12) Main design of extension of the existent road (planned regional road) along the river Cijevna to the border with Albania
13) Main design for the reconstruction of local roads: Rvaši – Dodoši (7km), Pipac – Gilov krš (1km) and Gilov krš – Drušići (2km)
14) Main design for the reconstruction of the main highway Berane – Bijelo polje at the site Skakavac
15) General design for the reconstruction of the local road Tuzi – Mataguži, l=9.5km
16) Preliminary design of the second phase of bypass Rožaje
17) Main building design for the reconstruction of the local road Danilovgrad- Spuž, l=8.2km
18) Main building design for connecting approaching road to Spuz with the local road Podgorica-Danilovgrad
19) Main design of the Southern Boulevard in the section of Kralj Nikola street to the Adriatic motorway - Podgorica
20) Main design of Boulevard JNA (section of the motorway M2-4) in Bar
21) Preliminar and main design of the roundabout at intersection of Mihailo Lalić Boulevard with Vlado Ćetković Street – Podgorica
22) Main design of Njegoseva street, the section between St Peter boulevard and Vucedolska street- Podgorica (building design done together with Architectural studio
23) Main design of landscape and parterre arrangement of promenade and parking place – Plav (building design done together with Planplus)
24) Main design of the streets in Cetinje): <br>Vojvode Boža Street (0.55km), Simo Matavulja Street (0.20km), Pavle Rovinski Street (0.35km)
25) Main design of Sloboda street in the section of the Republika Square and main design of traffic lights for the Republika Square – Podgorica (building design done together with Architectural studio)
26) Main design of Sloboda street – first phase, at the section between Vucedolska street and St Peter Boulevard – Podgorica (building design done together with Architectural studio)
27) Main design of the road over the square and vehicle access to the object , along King Peter street and Karadjordjevica street – Banjaluka (building design done together with Architectural studio)
28) Main design of Bokeška Street – I phase and Street “Slobode” from “Bokeška” Street to “Hercegovačka” Street – Podgorica, (building design done together with Architectural studio)
29) Main design of the Streets with parking lots in the area of Detailed Urban plan “Novi grad 1 and 2”- Amendments, Podgorica
30) Main design for the reconstruction of streets in the area of Detailed Urban plans ”Aerodrom”:

- Crnogorskih brigada Street (0.20 km),
- B.Petrovića Street (0.20km),
- Sava Burića Street (0.30km),
- Bore Stankovića Street (0.20)  

31) Main design of Streets in the area of Detailed Urban plans “Zabjelo “ and “Pobrežje”-Podgorica
32) Main design of “Nova 4” Street in Podgorica, l=0.8km)
33) Main design for the reconstruction of the part of Gojka Radonjića Street in Podgorica
34) Main design of street for connection of apartment-tourist settlement "SELA" – Budva
35) Main design of street for urban plot No.37 in the area of Detailed Urban plan "Service-storage zone with classification station" - Podgorica)
36) Main design of Karađorđeva Street - part between Stanka Dragojevića Boulevard and Slobode Street - Podgorica (building design done together with Architectural studio)
37) Main design of Vučedolska Street – part between Njegoševa Street and Slobode Street - Podgorica (building design done together with Architectural studio)
38) Main design of Street in the area of Detailed Urban Plan ‚‚Žukotrlica‚‚ - Bar
39) Main design of street around residential building in the area of Detailed Urban plan "Aerodrom" - Cetinje
40) Main design of street in the area of Detailed Urban Plan “Gornja Gorica 2”, amendments - Podgorica
41) Main design of the street in the area of General Urban Plan for Autokamp - Kotor
42) Main design of parking for Urban plot No.101 in the area of Detailed Urban Plan “Gornja Gorica 2”, amendments – Podgorica
43) Main design of parking for Urban plot No.102 in the area of Detailed Urban plan “Gornja Gorica 2”, Amendments – Podgorica
44) Main design of parking for Urban plot No.103 in the area of Detailed Urban Plan “Gornja Gorica 2”, amendments – Podgorica
45) Main design of the street by business and residential building “N1” in the area of Detailed Urban Plan “Grudska mahala” - Niksic
46) Main design of street within the Urban plot No. 2063/1 in the area of Detailed Urban Plan “Konik – Stari Aerdrom”, amendments – Podgorica
47) Main design of access road to the service and salon of ‘Mercedes-Benz” on the motorway M-18, section Danilovgrad – Podgorica.
48) Main design for the reconstruction of Miloš Obilić Sreet in the area of Detailed Urban Plan “Konik – Stari aerodrom”, amendments – Podgorica
49) Main design of street with parking lots in Zone “B” in the area of Detailed Urban Plan “Prvi Maj” - Podgorica
50) Main design of street working title “Prolaz br.5” in the area of Detailed Urban Plan “Blok VI” - Podgorica
51) Main building design for the gate at the entrance/exit from the parking garage and the main traffic light design in the garage in the business building on urban plot 3 in the area of the General Urban Plan “Stara varos – blok 7 – Podgorica
52) Main design of street in zone 3 in the area of Detailed Urban Plan “Drač – passengers terminal”, amendments – Podgorica
53) Main design of land development in the area of “Vektra – Jakić” factory (70 000 m2), Pljevlja
54) Main design of land development – transport of the new building of Montenegro Government - Podgorica
55) Main landscaping design for hotel "Ljubović" - Podgorica
56) Main design of the streets to Hipermarket ‘’Voli’’ in General Urban Plan "Konik – Stari aerodrom" – amendments - Podgorica
57) Main landscaping design for urban plot no. 1 in General Urban Plan Stari aerodrom-Vatrogasni dom – Podgorica
58) Main landscaping and traffic areas design for the kindergarten in Golubovci - Podgorica
59) Main landscaping design for Reception centre for Asylum seekers - Danilovgrad
60) Main design of the street by Shelter for foreigners in Spuž cadastral parcel 200/2 cadastral municipality Spuž-Danilovgrad
61) Main design of the street for urban plots No.81 and No. 82 in the area of Detailed Urban plan "Gornja Gorica 2"- amendments - Podgorica
62) Main design of the street around the block of flats in the area of Detailed Urban plan “Aerodrom” – Cetinje
63) Main landscaping and transport areas design for urban plot 17 – Detailed Urban Plan “Servisna zona – Polje” - Bar
64) Main landscaping design of the assembly hall for production of briquettes on cadastral parcel no 7935/7 cadastral municipality "Podgorica III" - Podgorica
65) Main design of the streets and parking lot for Business – storage centre in Golubovci
66) Main design of access roads and traffic areas for Commercial object - Urb. Cjelina 3.17 Detailed Urban Plan “Donja Gorica”– Podgorica
67) Main design of access roads and parking lot for multiple residential building, cadastral parcel no 2815 KO Pljevlja, Urban Plot 04/6,5, urban block 5, Detailed Urban Plan "Stražica"-amendments - Pljevlja
68) Main design of the street and parking lot for block of flats on urban plots 9 and 9a in the area of Detailed Urban Plan “Blok 35-36” - Podgorica
69) Main design of land development and parking road on the cadastral parcels 176/2, 178/2, 179/2 i 183/3, KO Plužine, in the area of Detailed Urban Plan “Plužine” - amendments - Plužine
70) Main design of land development for block of flats on the cadastral parcel no 8990/1 cadastral municipality Golubovci, in the area of Detailed Urban Plan “Golubovci” - Golubovci
71) Main design of land development for the object no 9 - Risan
72) Main design of land development and transport areas for the Factory for concrete production on urban plot no 46 in the area of urban plan “ Servisi i skladišta-Cijevna” - Podgorica
73) Main design of land development and transport areas on urban plot 45 in the area of urban plan “ Servisi i skladišta-Cijevna” - Podgorica
74) Main design of parking roads for business-residential object in the area of Detailed Urban Plan “Čepurci” u Podgorici
75) Main design of land development and transport areas for asphalt base on urban plot 49 in the area of urban plan “ Servisi i skladišta-Cijevna” - Podgorica
76) Main design of the street by business object on urban plot ``UP17``, in the area of urban block no``UB4``, in the area ``UB 4C`` "CEROVO", according to Detailed Urban Plan ``Servisna zona – Polje`` - Bar
77) Main design of land development and resting camp Rijeka Crnojevića-National park Skadarsko jezero
78) Main design of land development and resting camp Žabljak-National park Durmitor
79) Main design of the resting place for Mobil homes “Kraljevo kolo”-National park Biogradska Gora
80) Main design of football stadium with 8 athletics tracks – Danilovgrad
81) Main design of courts for small sports in Danilovgrad:

- tennis (2 courts),
- handball (2 courts),
- basketball (2 courts),
- volleyball (2 courts).

82) Project of built footpaths in the area of Detailed Urban Plan "Momišići A", amendments, Detailed Urban Plan "Zagorič 3 and 4", amendments - Podgorici
83) Project of built part of the main highway Podgorica-Cetinje-Budva, section "Kokoti"
84) Project of built part of the main highway Podgorica-Cetinje-Budva, section "Kamenica"
85) Project of built part of the main highway Podgorica-Nikšić, section"Paprati"
86) Project of derived state of reconstruction of the regional road R-7 section Bridge “Zelen” – Vuča
87) Project of built part of the Main road Nikšić - Šavnik - Žabljak:

section Grabovica – tunnel ‘’Ivica’’, l=3km
section Šavnik – Skakavica – Grabovica, L=8,14km
section Tunnel ”Ivica” – Provalija, L=1,05km
section Provalija – Motički gaj, L=10,34km

88) Project of derived state of access road Boan-Bukovica:

section Bukovica – Provalija – Tunnel “Ivica”, l=3.38km
section Tušina – Bukovica, l=11.80km

89) Project of derived state of the regional road R-10, section Tomaševo – Pavino Polje, l=11.2km
90) Project of reconstruction of the main highway M-2.1 Bijelo Polje – Barski most, section "Dobrakovo"
91) Main design of Heliport - Pljevlja
92) Main design of petrol station in Blok V - Podgorica
93) Main design of reconstruction of the petrol station - Bar
94) Main design of traffic lights for the business building – Building of Government of Montenegro, ecologically efficient building - Podgorica
95) Main design of traffic lights for distributive centre - Podgorica
96) Main design of traffic lights for the business centre Rivijera - Kotor
97) Main design of access road and multi-storey underground parking garage as a part of the block of flats on Urban Plot 44 in the area of Detailed Urban Plan “Nova Varoš 2” – Podgorica
98) Main design of traffic lights for parking by the building of Cultural -information centre “Budo Tomović” – Podgorica
99) Main building design for the gate at the entrance/exit from the parking garage and the main traffic light design in the garage in the business building on urban plot 3 in the area of the General Urban Plan “Stara varos – blok 7 – Podgorica

Kontakt

SIMM inženjering d.o.o
Ivana Milutinovića br. 19
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 20 244 202 replique montres
email: simm@t-com.me, office@simm.me
www.simm.me

Contact

SIMM Engineering LTD
Ivana Milutinovića 19
81000 Podgorica
Phone/Fax: +382 20 244 202
email: simm@t-com.me, office@simm.me
www.simm.me